Browsing Category

Sejarah

Beberapa tahun silam saat Husni Mubarak didemo oleh ribuan rakyatnya yang menuntut agar dirinya turun dari kursi kepresidenan, Azhar dengan wibawa dan kearifannya menahan rakyat dan menyatakan untuk tidak ikut serta. Kaidah "pemimpin fajir lebih baik daripada tidak ada pemimpin" naik daun dikalangan…
Read More...
Nasab Nabi Muhammad saw. Beliau adalah Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Muththalib bin Hasyim bin ‘Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka‘ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Maad bin ‘Adnan.…
Read More...